Önemli Bilgiler


Borcun Gereği Gibi İfa Edilmemesi

6098 sayılı TBK’nın “Borcun İfa Edilmemesi” başlığı altındaki 112. Maddesinde “Borç hiç veya gereği gibi ifa edilmezse borçlu, kendisine hiçbir kusurun yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe, alacaklının bundan doğan zararını gidermekle yükümlüdür.” hükmüne yer verilmiştir....

Devamı

Genel Kredi Sözleşmeleri

Genel Kredi Sözleşmeleri,kredi müşterisiyle banka arasında kurulan,müşterinin talebiyle kurulacak kredi sözleşmesinden bağımsız ancak kurulacak kredi sözleşmesinin koşullarını barındıran nitelikte sözleşmelerdir...

Devamı

Nama İfaya İzin

Nama ifaya izin verilmesi, yalnızca yapma veya yapmama borçlarında söz konusu olabilir. Eğer ki borçlu bir şey yapma borcunu yerine getirmezse, alacaklı giderleri borçluya yükletilmek üzere borcun kendisince yerine getirilmesini isteyebilecektir....

Devamı

Yargıtay Kararları Işığında Fazla Çalışma

4857 sayılı İş Kanunu'nu uyarınca fazla çalışma, kural olarak haftalık kırk beş saati aşan çalışmalar olarak tanımlanmıştır. (md. 41) Yine aynı hükümde düzenlendiği üzere her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir. Yani bir işçinin fazla çalışma yapması durumunda, yapmış olduğu her bir fazla çalışma saati için normalde aldığı ücretin 1,5 katı tutarında ücret işçiye ödenmelidir...

Devamı